Lex Maria K 2017-4543

Nyhet

Utebliven tolkning av mikroskopisvar

Patient som opererades för pankreastumör efter cellgiftsbehandling. Vid utskrivningen planerades ett återbesök för information om mikroskopisvaret. Emellertid avbokades detta besök vilket gjorde att tolkning av det, i detta fall oförväntade svaret, uteblev och heller inte kommunicerades med patientens läkare på hemorten.
Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.