Lex Maria K 2017-3592

Nyhet

Kasserad vävnad

Två patienter hade genomgått fertilitetsbevarande försök på Reproduktionsmedicin. En patient hade sparat äggstocksvävnad i samband med att patientens äggstockar opererades bort, en patient hade fryst ägg, men hade kvar sina äggstockar. Av misstag kasserades den frysta vävnaden vid en rutininventering av frystankarna på Reproduktionsmedicin. Den ansvariga embryologen hade inte följt gällande rutiner vid arbetet. Misstaget uppmärksammades direkt efter att det skett, men proverna gick inte att rädda. Flertalet åtgärder är vidtagna på systemnivå samt i levandegörande av riktlinjer för att förhindra upprepning.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.