Lex Maria K 2017-2878

Nyhet

Cirkulationssvikt och syrebrist under operation

Ett barn med hjärntumör inplaneras för halvakut operation. Under operationen blöder barnet från operationsområdet. I den senare delen av operationen tilltar blödningen och barnet blir cirkulatoriskt instabilt. Operatören avslutar operationen och barnet förs till barnintensivavdelningen. De röntgenundersökningar som utförs visar tecken på att otillräcklig blodtillförsel samt syrebrist har förelegat.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.