Lex Maria K 2017-4534

Nyhet

Försenad operation

Patient som insjuknade med gulsot och utredning visade en tumör i bukspottkörteln som efter kompletterade utredning bedömdes som operabel. Patienten operationsanmäldes men blev inte opererad förrän drygt sju veckor senare. Vid operationen konstaterades att tumören växt på ett sätt som gjorde att denna inte längre kunde tas bort.
Händelsen har medfört en allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.