Lex Maria K 2017-3966

Nyhet

Försenas operation

Patient som insjuknade med viktnedgång och buksmärta. Man gjorde röntgen som visade en stor tumör i höger leverlob som efter kompletterande utredning bedömdes som möjlig att operera. Patienten operationsanmäldes men blev inte opererad förrän drygt sju veckor senare. Vid operationen konstaterades att tumören växt på ett sätt som gjorde att denna inte längre kunde tas bort.
Händelsen har medfört en allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.