Lex Maria K 2017-3668

Nyhet

Fall med skallskada och hjärnblödning

 

En patient med hjärtsjukdom, tumörsjukdom och blodförtunnade mediciner opererades. Fallriskbedömning gjordes på vårdavdelningen och åtgärder vidtogs. En vecka efter operationen fick patienten en magtarmblödning, svimmade och slog i huvudet. En akut skiktröntgen visade inga skador. Vid kontrollröntgen 2 veckor senare sågs en mindre blödning under skallbenet. Neurokirurg rekommenderade kontroller. En månad efter operationen ramlade patienten igen. Akut röntgen visade ny mindre blödning i den gamla och neurokirurg rekommenderade fortsatta kontroller. Patienten försämrades dock senare och avled.

Händelsen har medfört en allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.