Lex Maria K 2017-4250

Nyhet

Förväxlade cellprover

I samband med en operation togs vätska från buken. Undersökning av celler från bukvätskan ingav misstanken om tumörsjukdom. Ansvarig cytologläkare rekommenderade ny provtagning då provet och cellbilden var svårläst. Patienten utreddes vidare.

I samband med klinisk konferens upptäcktes att provet blivit förväxlat med en annan patients varför provsvaret korrigerades. Händelsen medförde att patienten under lång tid fick gå med oro för cancer
och om felet inte hade upptäckts hade det kunnat leda till allvarlig vårdskada.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.