Lex Maria K 2017-3821

Nyhet

Felaktig dos av heparin

En patient med mångåriga mag-tarmbesvär vårdades för en infektion i sin venport. Patienten ordinerades ett så kallat antibiotikalås med blodförtunnande läkemedel i porten men på grund av otydligt given ordination och instruktion erhöll patienten en felaktigt för hög dos. Patienten fick blödningar vilka upphörde när man gav behandling mot ökad blödningstendens.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.