Lex Maria K 2017-3717

Nyhet

Flytt av patient till annan sajt utan att medicinsk bedömning och överrapportering skett

Patient som vårdades på Karolinska Huddinge, kontrollerades och behandlades med antibiotika för kraftigt inflammerad tarm. Patientens tillstånd var ganska stabilt men diskussioner fördes om att eventuellt flytta patienten till Solna. På natten överfördes patienten till Solna där personalen inte kände till att patienten skulle komma och de bedömde att patienten var i akut behov av operation vilken utfördes och gick bra. Flytt av patienten utan föregående ny medicinsk bedömning och överrapportering till Solna innebar en risk för vårdskada.
Händelsen har kunnat medföra en allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektion för vård och omsorg enligt lex Maria.