Lex Maria K 2017-3362

Nyhet

Spridning av vankomycinresistenta enterokocker (VRE)

2017-10-18

Under våren 2017 skedde spridning av vankomycinresistenta enterokocker som totalt omfattade 50 fall. Patienterna vårdades på framförallt fyra vårdenheter. I de flesta fall har smitta hittats i screeningsodlingar, i enstaka fall har även kliniska odlingar varit positiva men inga patienter har behövt behandlas.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.