Lex Maria K 2017-3665

Nyhet

Skada på hand efter behandling med artärkateter

Ett mycket för tidigt fött barn intensivvårdades på grund av andnings- och cirkulationssvikt. Patienten erhöll tidigt efter födseln en artärkateter i höger hand. Efter 3 dygns vård blev handen plötsligt vit och man misstänkte en störning i blodcirkulationen.

Artärkatetern avlägsnades, men trots detta återställdes inte cirkulationen i handen fullt ut. Efter flera veckor konstaterades att tre fingertoppar skadats, sannolikt permanent.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.