Lex Maria K 2017-2020

Nyhet

Patient fick för hög dosering av smärtlindring

En patient erhöll smärtlindring efter operation via morfinpump. Patienten blev allmänpåverkad och väldigt trött och man noterade att en för hög dos av morfin gått in. Patienten fick motgift och vaknade därefter till.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.