Karolinska Universitetssjukhuset bjuder in till EU-finansierad innovationssatsning för att lösa utmaningar i vården

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset utmanar, via EU-projektet LIVE INCITE, marknaden att hitta nya lösningar för sjukvården. Sjukhuset leder jakten på digitala verktyg som ska stödja patienten att ändra livsstil inför operation för att minska risken för komplikationer och därmed få bättre utfall av sin vård.

Behoven är likartade i hela världen och skalbarheten är viktig eftersom lösningen ska kunna användas även i andra sammanhang.

– Karolinska Universitetssjukhuset ska vara ledande i utvecklingen av modern sjukvård. Vi vill driva innovation till nytta för våra patienter. Framtidens vårdlösningar behöver i högre grad utvecklas utifrån de behov som vården identifierat, men där lösningar ännu inte finns, säger Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset leder för första gången ett projekt inom EU:s Horizon2020, världens största program för forskning och innovation. Projektet LIVE INCITE (Lifestyle intervention in the perioperative process through digital service) rankades högst inom " Innovation inom eHälsa som möjliggör patientens delaktighet".

– Det finns en röd tråd i vad vi som sjukhus vill åstadkomma. Vi vill utforska möjligheten att med nya digitala verktyg stärka både patientens medverkan i vården och nätverket kring patienten, säger Melvin Samsom.

Framtidens vårdlösningar behöver i högre grad utvecklas utifrån de behov som vården identifierat, säger Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset.

Syftet med LIVE INCITE är att stödja patienter att ändra livsstil inför operation. Ett rökstopp 6-8 veckor före operation kan till exempel halvera risken för komplikationer.

– Vi vet att chansen att det ska gå bra för patienterna blir mycket större om de till exempel slutar röka före operationen. Den kunskapen har vi också förmedlat under många år, men den får mycket litet genomslag, säger David Konrad, funktionschef Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi vill utforska möjligheten att med nya digitala verktyg stärka både patientens medverkan i vården och nätverket kring patienten.

Utmaningen är att skapa ett stöd som ger patienterna motivation nog att ändra och behålla en livsstil, som minskar risken för komplikationer och mortalitet i samband med operation. Det kräver ett helhetsgrepp kring både problem och lösning, och involverar många perspektiv. Därför kombineras beteendevetenskap och medicin, patientens möjlighet att påverka, e-hälsa och digitalisering med kompetensen hos små och större aktörer från IT/telecom, spelindustrin och andra innovativa branscher, dvs även andra aktörer än de som traditionellt levererar medicinteknisk utrustning till vården.

– Behoven är likartade i hela världen och skalbarheten är viktig eftersom lösningen ska kunna användas även i andra vårdsammanhang och vid andra riskfaktorer, säger David Konrad.

Inbjudan att delta i marknadsanalys inför förkommersiell upphandling

LIVE INCITE kommer att genomföra en förkommersiell upphandling i tre steg, där merparten av EU-medlen går till de företag som deltar i att lösa vårdens utmaning. Projektet är nu i förberedande fas, där det bland annat ingår en marknadsanalys. Intresserade företag kan anmäla sig här: www.upphandling.sll.se

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska