Innovation och näringslivssamarbeten

Karolinska Universitetssjukhuset arbetar strategiskt med innovation och partnerskap för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar och skapa bästa möjliga vård – för dagens och morgondagens patienter.

Aktuella initiativ

Nyheter

Webbredaktör: Erika Bellander