Nära 23 miljoner till innovation som drivs av omvårdnadspersonal

Nyhet

− Det är jätteroligt att vi fått finansiering för den här unika satsningen! Under tre år ska vi stärka kompetensen att arbeta med innovation hos sjuksköterskor och undersköterskor − från första linjens chefer till dem som jobbar allra närmast patienterna! Det säger Sara Schulz som leder arbetet på Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med Annelie Bohman.

Europeiska socialfonden har valt att stödja projektet, som kallas Healthcare Frontline Innovation, med nära 23 miljoner kronor. Målet är att bättre ta vara på innovationskraften hos sjuksköterskor och undersköterskor.

− Det är absolut nödvändigt för att vården ska kunna ställa om och klara av kommande krav på att vårda allt fler med samma eller mindre resurser. Omvårdnadspersonal är den absolut största yrkesgruppen på sjukhuset − drygt hälften av alla som jobbar här, säger Annelie Bohman.  

Hon är chef för omvårdnad inom Tema Akut och Reparativ Medicin i Solna och ansvarar för projektet tillsammans med sin kollega i Huddinge, Sara Schulz. Satsningen fokuserar till en början på omvårdnadspersonal inom det egna temat, men på sikt ska modellen spridas till andra delar av sjukhuset.

Narges Friberg och Sara Schou presenterar projektet för andra omvårdnadschefer på Tema ARM, Karolinska Universitetssjukhuset.

Möter flera av vårdens utmaningar

Projektet har ambitionen att möta flera av vårdens stora utmaningar som resursbrist, långsiktig kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv genom att öka sjuksköterskors och undersköterskors kompetens och delaktighet i innovationsprocesser. En annan viktig del är att utveckla samarbeten med industri, akademi och patienter

− Vi vet att det blir roligare att jobba om man får möjlighet att vara med och utveckla. Och man ska kunna vara med olika mycket – från att lyfta en idé som någon annan tar vidare till att själv ta fram innovationer, säger Sara Schulz.

Omvårdnadspersonal är redan i gång med att skapa bättre förutsättningar att ta hand om sina idéer och lösa problem som en del i det dagliga arbetet.

En av flera workshops där omvårdnadspersonal engagerade sig i att utforma en innovationshubb.

Bättre arbetsmiljö genom delaktighet

En förstudie som genomfördes hösten 2022 visade att sjuksköterskor och undersköterskor sällan känner sig hörda i sin organisation och upplever att de inte får möjlighet att varken påverka den vård som ges eller den egna arbetssituationen, något som starkt kopplas till utmattning och känslor av otrygghet på jobbet. I en enkät till omvårdnadschefer trodde 81% att ett ökat inflytande för omvårdnadspersonal skulle förbättra arbetsmiljön, 70% svarade att patientsäkerheten skulle öka och genomsnittet tror att cirka hälften av sjuksköterskor och undersköterskor som slutat senaste året skulle ha stannat minst 1 år till.

Fakta Healthcare Frontline Innovation

Projektet Healthcare Frontline Innovation ska skapa förutsättningar för innovation som drivs av omvårdnadspersonal, och arbetet görs inom Tema Akut och Reparativ Medicin (Tema ARM) på Karolinska Universitetssjukhuset.

Tema ARM har en omvårdnadsorganisation med drygt 1000 omvårdnadschefer, sjuksköterskor och undersköterskor. Projektets ambition är att nå 500 deltagare inom det egna temat och 2000 deltagare i andra delar av Karolinska. Resultat kommer också att spridas till andra sjukhus och regioner.

Hela Karolinska har över 8000 sjuksköterskor och undersköterskor. Det finns omkring 150 olika yrkesgrupper på sjukhuset och omvårdnadspersonal utgör mer än hälften av alla anställda.

Projektet finansieras av EU via Europeiska socialfonden och pågår till augusti 2027.

Exempel på innovation på Karolinska