Partnerskap ska ge mer värde till vården

Nyhet

Sjukvården står inför stora utmaningar både i Sverige och världen. Behov och efterfrågan växer, men kostnaden får inte öka i samma takt. Då gäller det att hitta kreativa lösningar. En väg som nya Karolinska valt är Innovationspartnerskap.

– Vi försöker snabba på vägen mellan forskning och klinik för att kunna leverera bättre, kostnadseffektiv vård. Det gäller metoder och processer såväl som teknik och affärsmodeller, säger Stefan Vlachos, ansvarig för Strategisk innovation vid Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2013.

Innovationspartnerskap är ett nytt arbetssätt som inte bygger på det traditionella förhållandet mellan säljare och köpare. Tanken är att båda parter ska tjäna på partnerskapet.

– Vi bjuder helt enkelt in leverantörer att finnas med i vården för att de ska kunna se vad som fungerar i praktiken, säger Stefan Vlachos.

Den nya samarbetsformen har kommit längst med företaget Boston Scientific som bland annat tillverkar stentar, pacemakrar och endoskop.

– De har insett att de också måste sälja det vi kallar värde i vården, inte bara tekniska lösningar och produkter, säger Stefan Vlachos.

Efter att ha identifierat omkring 600 behov inom vårdområdet hjärtsvikt, har parterna valt att gå vidare med tre områden där man ska ta fram nya vårdmodeller.

– Vi tittar bland annat på hur vi kan öka patientens medverkan och vårdens tillgänglighet, säger Nina Lahti, sjuksköterska med lång erfarenhet inom kardiologi och den som samordnar utvecklingsarbetet mellan Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset och Boston Scientific.

En ny vårdmodell för hjärtsviktspatienter ska sedan kunna vidareutvecklas för andra patientgrupper med svår kronisk sjukdom, till exempel KOL.

– Det handlar bland annat om att förändra patientens resa genom vården. Men det krävs också att vi ändrar våra ersättningsmodeller och vårt sätt att samverka som vårdgivare, säger Nina Lahti.

Redan idag finns till exempel en sändare som kan användas för att övervaka hjärtpatienter med pacemaker i hemmet, men sjukvården är inte organiserad så att den kan hantera informationen från sändaren.

Ett annat företag som ingått partnerskap med Karolinska Universitetssjukhuset är Philips som vann upphandlingen av det största utrustningspaketet till det nya sjukhuset. Den gällde bild- och funktion, alltså dyra maskiner som till exempel fMRI, CT- och PET-skannrar. Här bygger Innovationsplatsen ett partnerskap kring den utrustningen.

– Det gör vi bland annat genom att intervjua många medarbetare på berörda kliniker, allt från divisionschefer till forskare och personal som använder utrustningen, säger Stefan Vlachos.

Ett gemensamt mål med den här typen av partnerskap är att förstå hur de verkliga vårdbehoven ser ut och anpassa lösningarna efter det. Stefan Vlachos ger ett exempel från en workshop om nya affärsmodeller som gällde endoskopiutrustning – ska det vara engångsmaterial eller utrustning som diskas efter varje undersökning?

– Verksamheten föredrog engångsmaterial, men inte för att den var bättre utan för att diskningen tog tid för vårdpersonalen. I det läget är det naturligt att fråga tillverkaren, alltså vår partner, om den kan se till att det alltid finns ren utrustning på plats. De utvecklar sin verksamhet genom att sälja en ny tjänst och vi slipper förbruka engångsmaterial, säger Stefan Vlachos.

Text: Gunilla Eldh