Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet (KFP)

Vi genomför kliniska läkemedelsprövningar och andra studier på friska forskningspersoner och patienter.

English version

KFP har över 30 års erfarenhet av att planera och genomföra industrisponsrade och akademiska kliniska läkemedelsprövningar i fas 1-2. Vi arbetar enligt Good Clinical Practice (ICH-GCP) och lägger mycket stor vikt vid kvalitet och säkerhet. Vid enheten tjänstgör specialistutbildade läkare och forskningssjuksköterskor med lång erfarenhet av kliniska prövningar. Läkare under specialistutbildning deltar i arbetet under handledning.

Vi är en liten, välplanerad och flexibel prövningsenhet med engagerade och kompetenta medarbetare. Vi genomför studier i både dagvård och med upp till fem övernattande forskningspersoner åt gången. Ansvariga prövare vid andra enheter kan få hjälp att dosera och övervaka forskningspersoner/patienter hos KFP.

KFP har Läkemedelsverkets tillstånd att genomföra läkemedelsprövningar där läkemedel ges första gången till människa, så kallade first-in-human (FiH)-studier. Vi erbjuder också kliniskt farmakologiska tjänster kring studiedesign, farmakokinetik m.m.

Läs mer på vår forskningspersons sida vad det innebär att delta i en studie vid KFP.

Våra tjänster inkluderar:

 • Konsultationer rörande studiedesign
 • First-in-humanstudier
 • Experimentella effektstudier
 • Farmakokinetiska studier
 • Farmakogenetiska studier
 • Doseringsbesök och övervakning efter dosering
 • Koncentrationsbestämningar av prövningsläkemedel
 • Farmakokinetisk modellering och simulering
 • Rådgivning kring doseskalering
 • Medical Monitoring

Våra studier genomförs antingen som forskningsprojekt nationellt och internationellt eller som uppdragsforskning för läkemedelsindustrin. Vi blir gärna involverade tidigt i projektet för att kunna påverka och bidra till ett effektivt och smidigt genomförande.  Läs gärna en artikel om oss i Karolinska Universitetslaboratoriets kundtidning "I Framkant".

Är du intresserad av att få veta mer om vår enhet, delta i eller informera dig mer om våra projekt, är du välkommen att kontakta oss.

För ytterligare information kontakta (vardagar 08.00-16.30):

 • Staffan Rosenborg, sektionschef/läkare, Telefon: 08-123 810 48
 • Olof Breuer, specialistläkare/farmakokinetiker, Telefon: 08-123 829 37
 • Karin Nordin, forskningssjuksköterska, Telefon: 08-123 810 72
 • Lisbeth Johansson, forskningssjuksköterska, Telefon:  08-123 810 91
 • Lena Lidbeck Edmark, forskningssjuksköterska, Telefon: 08-123 872 99
 • E-post KFP