Läkemedelsinformation - Karolic och kunskapsstöd

Hos oss arbetar läkare och informationsfarmaceuter som konsulter i läkemedelsbehandling. Vi tar fram underlag till behandlande sjukvårds- eller tandvårdspersonal för beslut avseende enskilda patienters läkemedelsbehandling.

Är du patient?

I så fall kan vi tyvärr inte besvara dina frågor. I första hand får du då kontakta
din vårdgivare, som förstås i sin tur är välkommen med eventuella frågor till
oss. En annan möjlighet för dig som patient är att kontakta
Läkemedelsupplysningen vid läkemedelsverket länk.

Karolinska läkemedelsinformationscentralen – Karolic – nås via remiss

För dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården inom region Stockholm och Gotland behöver konsultera klinisk farmakolog och/eller informationsfarmaceut om en patients läkemedelsbehandling, exempelvis biverkningar, interaktioner,
dosering, beredningsformer och läkemedelsbehandling under graviditet och
amning. Du som arbetar i någon annan sjukvårdsregion kan hitta kontaktuppgifter
till din läkemedelsinformationscentral på www.lic.nu

Vi strävar efter att ge ett snabbt, preliminärt svar och gör en skriftlig och värderad sammanställning av information från nationella och internationella litteraturkällor vid behov. De av våra utredningar som är av generellt intresse och kan formuleras så att den patient frågan ursprungligen gällde inte kan identifieras läggs in i databasen Drugline www.drugline.se

Såhär kontakta du oss:

1. Elektronisk konsultationsremiss via Take Care
(beställningskategoriorsak Läkemedelsinformation)
Konsultationsorsak -- Farmakologisk konsultation -- H Läkemedelsinformation

2. Pappersremiss till:
    Läkemedelsinformationscentralen, Karolic
    Klinisk Farmakologi C1:68
    Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
    141 86 Stockholm

3. Telefon 08-585 810 60 vardagar 09.00-16.00

4. E-post: karolic.karolinska@regionstockholm.se OBS! Inga personnummer etc. i mailet.

För att du ska kunna få bästa hjälp ange i remissen

  •    Konkret fråga

  •    Önskad svarstid

  •    Telefonnummer/mail där vi kan nå dig för diskussion

  •    Patientsamtycke till att vi läser journalen

Kunskapsstöd

Vi arbetar också med det vetenskapliga underlaget och rekommendationerna i kunskapsstöden Janusmed interaktioner och riskprofil respektive Janusmed amning, som båda finns tillgängliga via www.janusinfo.se samt via läkemedelsmodulen i vissa journalsystem. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Intresseanmälan för prenumeration på Karolic nyhetsbrev

Karolic nyhetsbrev 2022

Karolic nyhetsbrev 2021

Karolic nyhetsbrev 2020

Karolic nyhetsbrev 2019

Karolic nyhetsbrev 2018

Karolic nyhetsbrev 2017

Karolic nyhetsbrev 2016

Karolic nyhetsbrev 2015

Drugline är en fulltextdatabas och innehåller värderad läkemedelsinformation, som svar på frågor ställda av sjukvårdspersonal, till stor del i anslutning till patientfall.

Drugline

Har utvecklats vid läkemedelsinformationscentralen (Karolic), klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och produceras i samarbete med övriga regionala läkemedelsinformationscentraler i Sverige samt Odense, Danmark och Åbo, Finland.

Språket i textfälten är huvudsakligen på svenska men drygt 30 % av dokumenten är skrivna på engelska.

Drugline finns sökbar hos Ovid Technologies, och är tillgänglig via drugline.se. Drugline uppdateras 6 gånger per år.