Remiss Graviditet och förlossning

Som vårdgivare går det bra att skicka remiss till oss!

Specialistmödravård

Specialistmödravården i Solna och Huddinge bedriver såväl planerad vård som akut specialistmödravård. Gravida är välkomna efter konsultation av någon barnmorska eller läkare. Remisser från mödravårdscentraler hanteras skyndsamt.

Remiss skickas elektroniskt i Take Care alternativt per post till:
Specialistmödravården
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
17176 Stockholm

alternativt

Specialistmödravården
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
14186 Stockholm

I de fall remiss skickas med fax till Specialistmödravården:
• Solna fax nummer 08-51772377
• Huddinge fax nummer 08-58587505


Aurora

Vi erbjuder blivande mammor med svår oro inför förlossningen att komma på förberedande samtal. Även samtal för att bearbeta traumatiska förlossningsupplevelser erbjuds i form av samtal. Vi har två mottagningar: Auroramottagningen i Solna och Auroramottagningen i Huddinge.

Remiss skickas elektroniskt i Take Care ställd till specialistmödravården/Aurora (Solna) eller Aurora (Huddinge).

Finns inte Take Care tillgängligt så går det även bra att skriva remissen i Obstetrix, skriva ut den och därefter faxa eller skicka med vanlig post. Faxnummer och adress är samma som till till Specialistmödravården, se uppgifter ovan. 

Telefonummer:
Auroramottagningen i Solna 08-51770376. 
Auroramottagningen i Huddinge 08-58589732

Telefonsvarare lyssnas av kontinuerligt.