Graviditet och förlossning - Vårdgivarinformation

Medicinsk enhet Graviditet och förlossning omfattar all graviditets- och förlossningsvård samt fostermedicinsk vård inom Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna.

Tema Kvinnohälsa tar emot både kvinnor och män i behov av gynekologisk och obstetrisk öppen och slutenvård. Våra avdelningar och mottagningar finns både i Huddinge och i Solna. Verksamheten omfattar såväl normal som högspecialiserad verksamhet inom alla våra vårdområden och med nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin.

Genom ett omfattande arbete med kvalitetsuppföljning, forskning, undervisning och utveckling strävar vi efter att vara ledande inom både medicin och omvårdnad på nationell och internationell nivå.

Temat är uppdelat i fem sektioner fördelade på de två Medicinska enheterna Graviditet och Förlossning respektive Gynekologi och Reproduktion.

Graviditet och Förlossning Huddinge

I Huddinge finns slutenvård för antenatalvård, förlossning och BB eftervård. Öppenvården har en specialistmödravårdsmottagning (SMVC), Auroramottagning för förlossningsrädsla och återbesöksmottagning för BB. Utöver många helt normala förlossningar så har vi ett särskilt fokus på gravida med immuniseringar och HIV.

Graviditet och Förlossning Solna

I Solna finns slutenvård för antenatalvård, förlossning och BB eftervård. Öppenvården har en specialistmödravårdsmottagning (SMVC), Auroramottagning för förlossningsrädsla och återbesöksmottagning för BB. Utöver många helt normala förlossningar så har vi ett särskilt fokus på gravida som föder extreemprematura barn, gravida med hjärtsjukdom och familjer som väntar barn med missbildningar.

Är du patient eller närstående?