Omvårdnadsområde Graviditet och förlossning

Omvårdnadsområde Graviditet och Förlossning innefattar all omvårdnad inom antenatalvård, förlossning och BB eftervård på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Solna.

Barnmorskor och undersköterskor arbetar tillsammans med den medicinska enheten i hela vårdkedjan inom öppen- och slutenvården.