Kontakta CFM Huddinge och Solna

Som vårdgivare är du alltid välkommen att kontakta läkare, barnmorskor och genetisk vägledare på Centrum för fostermedicin. Vi har även en en fostermedicinsk jourverksamhet.

Telefonnummer för remittenter:

Huddinge tel: 08-585 800 00                                                                        Fax: 08-585 875 20

 

Solna tel (vxl): 08-123 700 00
               Fax: 08-123 94 309

Jourverksamhet

Centrum för fostermedicin har jourverksamhet med en fostermedicinsk beredskapslinje. Verksamheten är avsedd för Karolinska Solna och Huddinge, region Stockholm samt för nationellt högspecialiserad vård.

Beredskapslinjen bemannas varje dag året runt av läkare från Centrum för fostermedicin mellan kl. 08.00 - 21.00.
Ring 08 - 123 70 687 (internt 70687).

Målgrupper för vår jourverksamhet:

Rikssjukvård

  1. Immunisering
  2. Tvillingtransfusionssyndrom, TTS
  3. Fostershunt, vätskedränering

Annat

  1. Fostervårdspatienter (missbildningar) med akuta problem
  2. Tillväxthämning eller misstänkt sådan, med akut behov av bedömning och/eller blodflödesundersökning
  3. Andra akuta tillstånd som fosterinfektion, hydrops, fetomaternell transfusion
  4. Region-eller utomlänspatienter med fosteravvikelser eller andra fostermedicinska angelägenheter

Utomlänspatienter

En undersökning hos oss bekostas av patientens hemlandsting. De flesta landsting betalar undersökningar såsom de vanliga rutin- och tillväxtultraljuden utan att patienten har en betalningsförbindelse, men är hon skriven i landsting där detta inte gäller måste vi ha en betalningsförbindelse även för dessa undersökningar - annars får patienten bekosta undersökningen själv.

Specialistvårdsremiss

Invasiva ingrepp, till exempel amniocentes och chorionvillibiopsi, går dock över den "vanliga" kostnadsgränsen. Detta gäller också en del riktade ultraljud som utförs av läkare. Ska patienten genomgå sådan undersökning måste hon ha en specialistvårdsremiss alternativt betalningsförbindelse från hemlandstinget inför besöket, annars får hon betala själv enligt gällande utomlänsprislista.

Mer information kan du få på Vårdgivarguiden Stockholms Läns Landsting.

Reseersättning

För information om eventuell reseersättning får patienten kontakta hemlandstinget.

Boende

Vid behandling av till exempel immunisering eller TTTS (tvillingtransfusionssyndrom), som görs på CFM Solna, måste patienten ibland vara kvar i sjukhusets närhet flera dagar i rad. Vid behov ordnar vi boende för patient och närstående i närheten av sjukhuset.