Kontaktuppgifter och remissinformation

Som vårdgivare är du alltid välkommen att kontakta läkare, barnmorskor och genetisk vägledare på Centrum för fostermedicin. Vi har även en en fostermedicinsk jourverksamhet.

Fostermedicin Huddinge

Elektronisk remiss i obstetrix och Take Care: "H Fostermedicin Mott"
Tel: 08-123 816 20
FAX: Huddinge 08-123 875 20
Adress: Fostermedicin Huddinge, K66, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Huddinge  
 

Fostermedicin Solna

Elektronisk remiss i obstetrix och Take Care: "S Fostermedicin Mott" 
Tel: 08-123 766 55
FAX: Solna 08-123 943 09
Adress:  Fostermedicin Solna, C5:28, Karolinska Universitetssjukhuset, Eugeniavägen 23, 171 76 Stockholm
                                                

Fostermedicinjouren

Centrum för fostermedicin har jourverksamhet med en fostermedicinsk beredskapslinje. Verksamheten är avsedd för Karolinska Solna och Huddinge, region Stockholm samt för nationellt högspecialiserad vård.

Fostermedicinjouren bemannas varje dag året runt av läkare från Centrum för fostermedicin mellan kl. 08.00-21.00.
Ring 08-123 706 87 (internt 706 87).

Målgrupper för vår jourverksamhet:

Rikssjukvård

  1. Immunisering
  2. Tvillingtransfusionssyndrom, TTS
  3. Fostershunt, vätskedränering

Annat

  1. Fostervårdspatienter (missbildningar) med akuta problem
  2. Tillväxthämning eller misstänkt sådan, med akut behov av bedömning och/eller blodflödesundersökning
  3. Andra akuta tillstånd som fosterinfektion, hydrops, fetomaternell transfusion
  4. Region-eller utomlänspatienter med fosteravvikelser eller andra fostermedicinska angelägenheter

Utomlänspatienter

En undersökning hos oss bekostas av patientens hemlandsting. De flesta landsting betalar undersökningar såsom de vanliga rutin- och tillväxtultraljuden utan att patienten har en betalningsförbindelse. Är patienten  skriven i landsting där detta inte gäller måste vi ha en betalningsförbindelse även för dessa undersökningar, annars får patienten bekosta undersökningen själv.

Specialistvårdsremiss

Invasiva ingrepp, till exempel amniocentes och chorionvillibiopsi, går över den "vanliga" kostnadsgränsen. Detta gäller också en del riktade ultraljud som utförs av läkare. Ska patienten genomgå sådan undersökning måste hon ha en specialistvårdsremiss alternativt betalningsförbindelse från hemlandstinget inför besöket, annars får hon betala själv enligt gällande utomlänsprislista.

Reseersättning och boende

För information om eventuell reseersättning får patienten kontakta hemlandstinget. Vid behov ordnar vi boende för patient och närstående i närheten av sjukhuset.