Fosterterapi, Nationell högspecialiserad vård

Centrum för fostermedicin på Karolinska har nationell högspecialiserad vård för fosterterapi och är de enda i Sverige som får utföra dessa ingrepp. Det handlar om ovanliga tillstånd där foster behandlas inuti livmodern för att barnet ska överleva eller få en bättre livskvalitet. Tillståndet gäller tills vidare.

Centrum för fostermedicin har hela landet, Norden och Baltikum som upptagningsområde. Det är hit patienter ska remitteras för bedömning inför intrauterin terapi. Alla patienter som deltar i nationell högspecialiserad vård läggs in och följ i två fosterterapiregister.

 Frågor om fosterterapi kan ställas via funktionsbrevlådan:  fetaltherapy.karolinska@regionstockholm.se

Intrauterina behandlingar

1. Laserbehandling vid tvillingtransfusionssyndrom TTS

Vid tvillingtransfusionssyndrom TTS kan man med hjälp av laser bränna av kommunicerande blodkärl i placentan.

2. Intrauterin shuntinläggning

Vid vissa tillstånd samlas vätska i olika hålrum i fostrets kropp. Detta kan störa en normal utveckling av organfunktionen. Vid dessa tillstånd kan det vara aktuellt att avlasta hålrummet i fråga och man lägger då in en shunt mellan vätskeansamlingen och amnionhålan. Efter födelsen avlägsnas shunten. Klicka på länken så kommer du till Fosterterapiregistret

 

3. Intrauterina transfusioner IUT

Hos cirka 1,5 % av de gravida kvinnorna påvisas antikroppar och de remitteras då till en specialistmödravårdsklinik. I majoriteten av fallen har antikropparna ingen eller liten klinisk betydelse, medan ett fåtal fall är mycket allvarliga och kräver behandling med blodtransfusioner till fostret.

Intrauterina transfusioner utförs vid uttalad anemi hos fostret. Orsaken är oftast immunisering med röda blodkroppar, men kan också orsakas av vissa medfödda infektioner som exempelvis parvovirusinfektion. Klicka på länken så kommer du till GravImm´s register

Socialstyrelsens information om nationell högspecialiserad vård

Information om provtagning vid graviditetsimmunisering
finner du på transfusionsmedicins länk om graviditetsimmunisering.