EXIT-operation, Nationell högspecialiserad vård

Centrum för fostermedicin på Karolinska har nationell högspecialiserad vård och är ensamma i Sverige att få utföra EXIT förlossningar

EXIT-operation är ett ingrepp med syfte att rädda livet och undvika syrebrist hos barn med medfödda missbildningar eller tumörer i huvud-hals området. Eftersom dessa diagnoser är extremt ovanliga utförs endast någon enstaka EXIT-operation årligen i Sverige. Centrum för fostermedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm har genomfört sammanlagt 14 EXIT-förlossningar sedan 1998.

En EXIT-operation kräver ett väl samtränat multidisciplinärt team av fostermedicinare, obstetriker, öron-, näs- och halsspecialist, anestesiolog, neonatolog och barnkirurg. Barnets missbildning eller tumör kartläggs noga före födseln med ultraljud och magnetröntgen. Den gravida kvinnan sövs djupt för att uppnå en relaxerad livmoder med syfte att öka syrgasutbytet till barnet. Man kan behålla navelsträngsblodflödet genom moderkakan upptill 90 minuter så att kirurgen kan säkra en fri luftväg eller hinna ta bort tumören.

Kontaktvägar

För vårdgivare/remitterande enhet:

Telefon: +46812370687

Funktionsbrevlådan: fetaltherapy.karolinska@regionstockholm.se

För patienter:

Ni som får behandling på fosterterapin kan ställa frågor kring er behandling via funktionsbrevlådan: 

Funktionsbrevlådan: fetaltherapy.karolinska@regionstockholm.se

Mer information om EXIT förlossning kan du få igenom att lyssna på Podden Exit operationen på Karolinska sjukhuset Dokumentär eller kontakt med Centrum för Fostermedicin Solna alternativt Fostermedicinjouren.

Mer om EXIT på Karolinska