Centrum för fostermedicin

Centrum för fostermedicin (CFM) bedriver specialiserad och högspecialiserad sjukvård. Verksamheten är förlagd både i Huddinge och Solna. CFM har rikssjukvård för fosterterapi och tar emot patienter från hela landet. Här utförs även missbildningsdiagnostik. Vi har jourverksamhet med en fostermedicinsk beredskapslinje.

Vår verksamhet

Hos oss arbetar obstetriker med specialistkompetens inom fostermedicin, ultraljudsbarnmorskor, undersköterskor samt genetisk vägledare. Vi tar emot patienter för second opinion inom området fostermedicin.

En stor del av våra patienter kommer hit för KUB, NIPT, rutinultraljud, tillväxtultraljud samt invasiv provtagning. Varje år gör vi mer än 15 000 ultraljudsundersökningar, varav knappt hälften är rutinultraljud.

Rikssjukvård fosterterapi

CFM har rikssjukvårdsuppdrag för fosterterapi, vilket innebär laserbehandling vid tvillingtransfusioner, shuntinläggning hos foster samt blodtransfusion hos foster vid till exempel immunisering.

Information till remittent fosterterapi

Fostermissbildningar

CFM utför missbildningsdiagnostik samt vidare omhändertagande av blivande föräldrar som fortsätter graviditeten med en förväntad fostermissbildning. Fostervården utgörs av ett tvärprofessionellt team. Den vanligaste gruppen av fostermissbildningar är hjärtfel, följt av urinvägs-och gastrointestinala avvikelser.

Remittera vid fostermissbildning

Besök fostervården

Fostermedicinsk jourverksamhet

Vi har en fostermedicinsk jourverksamhet som bemannas varje dag året runt av läkare från CFM. Verksamheten är avsedd för Karolinska Solna och Huddinge, region Stockholm samt för rikssjukvård. Mer information här.

Utomlänspatienter

En undersökning hos oss bekostas av patientens hemlandsting. De flesta landsting betalar undersökningar såsom de vanliga rutin- och tillväxtultraljuden utan att patienten har en betalningsförbindelse, men är hon skriven i landsting där detta inte gäller måste vi ha en betalningsförbindelse även för dessa undersökningar - annars får patienten bekosta undersökningen själv.

Mer information kan du få på Vårdgivarguiden Stockholms Läns Landsting.

Kontaktinformation

CFM Huddinge

Centrum för Fostermedicin, K68                                                                        

Karolinska Universitetssjukhuset , 141 86 Huddinge                                          

Telefon: 08-585 816 20, Fax: 08-585 875 20

CFM Solna

Centrum för Fostermedicin  (C5:28)   

Eugeniavägen 23                                                                                          

Karolinska Universitetssjukhuset , 171 76 Stockholm

Telefon: 08-517 766 55, Fax: 08-31 95 58

Sektionschef

Peter Lindgren    

Telefonnummer 08-585 816 17, mob + 46 70 609 29 23

peter.lindgren@sll.se

Vårdområdeschef

Anna Boström

Telefonnummer 08-517 766 55

anna.bostrom@sll.se

Sektionsledare Solna och Huddinge

Jenny Hammarqvist-Vejde

Telefonnummer: 08-5177 66 55

jenny.hammarqvist-vejde@sll.se

Är du patient eller närstående?