Centrum för fostermedicin

Är du patient eller närstående?

Sidan du befinner dig på nu riktar sig enbart till vårdgivare och remittenter. Länken nedan tar dig direkt till patientsidorna.

Centrum för fostermedicin för patienter och närstående

Vår verksamhet

Hos oss arbetar obstetriker med specialistkompetens inom fostermedicin, ultraljudsbarnmorskor, undersköterskor samt genetisk vägledare. Vi tar emot patienter för second opinion inom området fostermedicin.

En stor del av våra patienter är så kallade vårdvalspatienter som kommer hit för KUB (pm), NIPT, rutinultraljud, riktat ultraljud (pm), tillväxtultraljud samt invasiv provtagning. Varje år gör vi cirka 16 000 ultraljudsundersökningar, varav knappt hälften är rutinultraljud.

Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Centrum för fostermedicin på Karolinska universitetssjukhuset ansvarar för nationell högspecialiserad vård inom fosterterapi. Området omfattar ovanliga tillstånd där foster behandlas inuti livmodern för att barnet ska överleva eller få en bättre livskvalitet.

Fosterterapi inkluderar

  • Fetoskopiska ingrepp
  • Cordocentes (punktion av navelsträngskärl hos foster)
  • Laserkoagulation
  • Fetal radiofrekvensablation
  • Behandling av fetal hypotyreos och struma vid underfunktion av sköldkörteln hos fostret
  • Intrauterin shuntbehandling
  • Intrauterina transfusioner vid exempelvis immunisering.

Även EXIT-operationer hör till NHV-uppdraget.

 

Second opinion vid fosteravvikelser

Våra läkare utför second opinion vid misstanke om fosteravvikelser.

Fostervården

Blivande föräldrar som väntar barn med någon strukturell eller kromosomal avvikelse skrivs in i fostervården som utgörs av ett tvärprofessionellt team bestående av fostermedicinare, barnmorska, barnspecialister och kurator. Den vanligaste gruppen som som går här väntar barn med hjärtfel följt av urinvägs-och gastrointestinala avvikelser. Den gravida går parallellt även på sin egen barnmorskemottagning.

Besök fostervården

Fostermedicinsk jourverksamhet

Vi har en fostermedicinsk jourverksamhet som bemannas varje dag året runt av läkare från CFM. Verksamheten är avsedd för Karolinska Solna och Huddinge, region Stockholm samt för NHV. Klicka på länken för att komma till sidan om kontaktuppgifter.

Utomlänspatienter

En undersökning hos oss bekostas av patientens hemlandsting. De flesta landsting betalar undersökningar såsom de vanliga rutin- och tillväxtultraljuden utan att patienten har en betalningsförbindelse, men är hon skriven i landsting där detta inte gäller måste vi ha en betalningsförbindelse även för dessa undersökningar - annars får patienten bekosta undersökningen själv.

Tf Sektionschef Peter Conner

peter.conner@regionstockholm.se

Omvårdnadschef Anna Boström

anna.bostrom@regionstockholm.se

 

Är du patient eller närstående?