Lung- och allergisjukdomar - Remissinformation

Elektroniska remisser  skickas i Take Care till:

Karolinska Solna, till vårdenhet: S-Lung Allergi mott

Karolinska Huddinge, till vårdenhet: H-Lung Allergi mott

Pappersremisser skickas till:

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Patientområde  Lung- och Allergisjukdomar, Karolinka Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm.
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Patientområde Lung- och Allergijukdomar, 141 86 Huddinge