Hud med Sexuell hälsa Södersjukhuset - Remissinformation

Här hittar du remissinformation till Hud med Sexuell hälsa, Södersjukhuset, som från och med 1 juni 2022 är en del av Karolinska Universitetssjukhuset.

Elektroniska remisser skickas i Take Care till:

SÖS Hud mottagning
(till denna remissinkorg skickar man även remisser gällande hyperhidros)

SÖS Spec.sexuell hälsa
(till denna remissinkorg skickar man även remisser gällande Gyn HBT-mott och HBTQ Ung)

Pappersremisser skickas till adress:

Hudmottagning Södersjukhuset
Sjukhusbacken 10, plan 6, hiss D
118 83 Stockholm