Hud med Sexuell hälsa Södersjukhuset - Remissinformation

Här hittar du remissinformation till Hud med Sexuell hälsa, Södersjukhuset, som från och med 1 juni 2022 är en del av Karolinska Universitetssjukhuset.

OBS: I nuläget har vi mycket begränsad möjlighet att ta emot nya remisser och rekommenderar i första hand remittering till mottagningar i regionen med avtal inom ramen för Vårdval HUD.
Undantag gäller för remisser rörande allvarliga hudtillstånd som är i behov av akutsjukhusets resurser.

Elektroniska remisser skickas i Take Care till:

SÖS Hud mottagning
(till denna remissinkorg skickar man även remisser gällande hyperhidros och hårborttagning)

SÖS Spec.sexuell hälsa
(till denna remissinkorg skickar man även remisser gällande Gyn HBT-mott och HBTQ Ung)

Pappersremisser skickas till adress:

Hudmottagning Södersjukhuset
Sjukhusbacken 10, plan 6, hiss D
118 83 Stockholm