Remissförfarande Endokrinologi

Sidor med information om remissförfarandet och hur du som remittent kan skicka remiss till oss på Tema Inflammation och Åldrande.

Elektronisk remiss via TakeCare

Mottagare Huddinge: H-Endokrin mottagning, C2-84, välj konsultationsorsak

Mottagare Solna: S Endokrinologi Mott, QD:63), välj konsultationsorsak

 

I ett samarbete mellan Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS), Medicinsk enhet Endokrinologi och Tema barn Astrid Lindgrens barnsjukhus görs utredning, diagnostik och behandling av patienter med monogen diabetes, mitokondriell diabetes och andra medfödda sjukdomar som orsakar rubbningar i glukoshomeostasen.

Länk för rutin för genetisk testning av monogen diabetes.

Gentestning av monogen diabetes-diagnostik på Karolinska 

 

Pappersremiss

Huddinge: 
Mottagning Endokrinologi, C2:84
Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Solna:
Endokrinologi Mottagning, QD:63
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Solna