Medicinsk enhet Endokrinologi

Inom Medicinsk enhet Endokrinologi finns en omfattande verksamhet med behandling och forskning kopplad till såväl sjukdomar i hypofys och binjurar som folksjukdomar som till exempel diabetes och sköldkörtelsjukdomar.

Ny diabetesdagvård på Endokrinmottagningen på Karolinska Huddinge

Endokrinmottagningen på Karolinska Huddinge startar tillsammans med Njurmedicin och Kardiologen en gemensam dagvårdsvecka. Målgruppen är patienter med diabetes, som dessutom har njursvikt och/eller hjärtsjukdom (hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom). Man måste alltså inte ha både njursvikt och hjärtsjukdom, ena diagnosen räcker. Målet är att förbättra behandlingen och egenvården inom samtliga av dessa sjukdomar.

Dagvården kommer hållas första gången v 13 (27-29/3-2023), och patienterna kommer få en samlad bedömning och genomgång av behandlingen vad gäller av hjärta-njure-diabetes, samt lära sig mera om sjukdomarna, egenvård, livsstilsråd etc. 

Remiss skickas i Take care till Endokrinmottagningen C2:84, Karolinska Huddinge. Ange utöver relevant anamnes att ni önskar dagvård, samt att patienten är positiv till att komma och kan delta under de tre dagarna. I regel återemitteras patienten till primärvården för fortsatt uppföljning därefter, men ibland bokas uppföljande besök eller telefonkontakt beroende på vilka åtgärder som gjorts. 

”Vanlig” diabetesdagvård finns fortsatt tillgänglig på Endokrinmottagningen i Huddinge, och remisser välkomnas enligt samma rutin som ovan.

 

 

Ett profilområde på sjukhuset är diagnostik och vård av sällsynta sjukdomar. Arbetet sker i interdisciplinära team med nära samarbete med klinisk och preklinisk forskning och utbildning, klinisk genetik och Karolinska Universitetslaboratoriet samt Sci Life.

Är du patient eller närstående?