Medicinsk enhet Endokrinologi

Inom Medicinsk enhet Endokrinologi finns en omfattande verksamhet med behandling och forskning kopplad till såväl sjukdomar i hypofys och binjurar som folksjukdomar som till exempel diabetes och sköldkörtelsjukdomar.

 

Ett profilområde på sjukhuset är diagnostik och vård av sällsynta sjukdomar. Arbetet sker i interdisciplinära team med nära samarbete med klinisk och preklinisk forskning och utbildning, klinisk genetik och Karolinska Universitetslaboratoriet samt Sci Life.

Är du patient eller närstående?