Den multisjuka äldre

Den multisjuke äldre är en del av ME Åldrande. Vi vårdar patienter med hjärtsvikt, KOL, infektioner, höftfrakturer och andra ortopediska tillstånd. Vi erbjuder slutenvård till våra patienter i Huddinge.

 Inom sektionen finns följande patientflöden och en mottagning:

  • Skörhet
  • Ortopedi för sköra äldre
  • Multisjuka mottagning

Remisser

Välkommen att remittera till oss via Take Care: H Åldrande

 

Remisser per post:
Medicinsk Enhet Åldrande, R94
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Kontakt

Tf verksamhetschef
Kristina Langhammer

Kontakt via e-post: Verksamhetschefssekreterare Alina Lepeskevic

 

Är du patient eller närstående?