Den åldrande hjärnan

Vi vårdar patienter med konfusion, kognitiv svikt, stroke och neurologiska sjukdomar. Vi erbjuder slutenvård i Huddinge. Vi erbjuder öppenvård båda i Huddinge och i Solna. På kognitiva mottagningar utreds och behandlas patienter med kognitiva sjukdomar (= demens). Där bedrivs även forskning och kliniska prövningar. I Huddinge kan vi erbjuda trafikmedicinska utredningar. På Solna erbjuds genetiska utredningar vid misstanke om ärftliga demenssjukdomar.

Den åldrande hjärnan erbjuder slutenvård i Huddinge. Vi har även en kognitiv öppenvårdsmottagning, där det också ingår enhet för klinisk prövning. I Huddinge kan vi även erbjuda trafikmedicinska utredningar.

I Solna bedriver vi öppenvårdsmottagning för kognitiva utredningar sedan 2018. En kognitiv utredning tar cirka 5-10 dagar på Solnasidan. Där bedrivs även kliniska prövningar och genetiska utredningar vid ärftliga demenssjukdomar.

Inom Den åldrande hjärnan finns följande patientflöden:

  • Kognitiv svikt och demens
  • Konfusion
  • Neurologi för sköra äldre 

Remisser

Välkommen att remittera till oss via Take Care:
För slutenvård H Åldrande
För öppenvård H Kognitiv mottagning (Huddinge) samt S Kognitiv mottagning (Solna)

Remisser till kognitiva mottagningen per post:
Kognitiv mottagning, M52
Karolinska Universtitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Kognitiv mottagning, Solna QA:12
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karolinska vägen 37 A
171 64 Solna


Remisser till slutenvården:
Medicinsk enhet Åldrande, R94
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm


Kontakta oss

Sektionschef Alexandre Bonnard

Kontakt via e-post: Verksamhetschefssekreterare  Alina Lepeskevic

Är du patient eller närstående?