Åldrande

ME Åldrande är specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrandet. I vården ingår både medicinsk behandling, omvårdnad och rehabilitering. Arbetet vid enheten bedrivs i multiprofessionella team där alla bidrar med sin specifika kompetens med patienten i fokus.

Enhetens kunskapsområde är mångsidig och inbegriper vård och rehabilitering för äldre multisjuka patienter, demensutredning och behandling. Sektionerna omfattar stora patientvolymer, slutenvård som bedrivs i Huddinge och öppenvård både i Solna och Huddinge.

Enheten har cirka 320 anställda.

Åldrande inbegriper en av de största FoUU-enheterna på Karolinska, vilket ger en stark bas för integreringen av vård, forskning och utbildning.

Inom medicinska enheten finns följande sektioner:

Den åldrande hjärnan vårdar patienter med kognitiv svikt och demens, konfusion och neurologi för sköra äldre.

Den multisjuka äldre vårdar patienter med bl a hjärtsvikt, KOL, infektioner, höftfrakturer och andra ortopediska tillstånd. Vi erbjuder slutenvård till våra patienter i Huddinge. Vi bedriver även en multisjuka team/mottagning.