Tema Inflammation och Åldrande

Temat omfattar vård inom endokrinologi, gastroenterologi, lungmedicin, reumatologi, hudsjukdomar och geriatrik. Vården är organiserad i fem medicinska enheter med öppen- och slutenvård i Huddinge och Solna, samt öppenvård på Rosenlunds sjukhus och på Södersjukhuset. Temat har en stor öppenvårdsprofil med stark klinisk forskning som är en av de största FoUU-enheterna på Karolinska, vilket ger en stark bas för integreringen av vård, forskning och utbildning.

Webbredaktör: 1bq1