Remissinformation - Barnneurologi

Nedan ser ni remiss information till våra tre mottagningar inom Barnneurologin. Remiss skickas elektroniskt i TakeCare S Barn neurologi 2 Mott Per post: Barnneurologmottagningen QB82 Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetsjukhuset, Solna 171 76 Stockholm Kontakta oss: Telefon 08-517 774 61 - Remiss skickas elektroniskt i TakeCare S Barn neurologi Mott Per post: Barnneurologmottagning F7:83 Eugeniavägen 23 Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetsjukhuset 171 76 Stockholm Kontakta oss: Telefon 08-123 938 29 - Remiss skickas elektroniskt i TakeCare H Barn Neuro hab Mott Per post: Barnneurologmottagningen B57 Barnmottagning Albatross Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karoliska Universitetsjukhuset, Huddinge 141 86 Stockholm Kontakta oss: Telefon 08- 585 814 75