Barnhiv - Nationellt kunskaps och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion

Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum för barn och unga med hivinfektion är ett nationellt kompetenscenter kring barn med hiv.

Vi bistår kostnadsfritt vårdgivare, myndigheter, organisationer och enskilda med kunskap om hiv hos barn och ungdomar. Vi som arbetar inom resurscentrum är även kliniskt verksamma på barnhivmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

Vi erbjuder:

  • En årligen återkommande nationell konferens om barn och hiv.
  • En samlad kompetens dit de som möter hivinfekterade barn och ungdomar, kan vända sig för information och rådgivning.
  • Medicinsk rådgivning och psykosocial/familjeterapeutisk rådgivning.
  • Rådgivning, stöd- och utbildningsinsatser på plats ute i landet med patienter och/eller på berörd klinik.
  • Pedagogiskt och skriftligt material att använda vid samtal med och undervisning av barn med hiv.
  • Informationsmaterial om barn och ungdomar med hiv.
  • Riktade föreläsningar/utbildningar om barn och unga med hiv.
  • Informationsarbete och kontakt med media och andra intresserade för att förmedla kunskap om barn och hivinfektion i Sverige.
  • Hivskola för barn och ungdomar mellan 10-18 år tre gånger årligen. Hivskolorna är åldersuppdelade enligt följande: 10-11 år, 12-14 år och 15-18 år.

Välkomna att kontakta oss!

Lars Navér och Maja Nanneson Projektledare

Kontakt barnhiv

 Telefon: 08-585 837 48 / 08-585 853 63

 

Information

 

Är du patient eller närstående?