Barnhivcentrum - Nationellt kunskaps och resurscentrum för barn och unga med hivinfektion

Barnhivcentrum är ett nationellt kompetenscenter kring barn med hiv.

Vi bistår kostnadsfritt vårdgivare, myndigheter, organisationer och enskilda med kunskap om hiv hos barn och ungdomar. Vi som arbetar inom resurscentrum är även kliniskt verksamma på barnhivmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

Vi erbjuder:

En årligen återkommande nationell konferens om barn och hiv.
En samlad kompetens dit de som möter barn och ungdomar med hiv, kan vända sig för information och rådgivning.
Medicinsk rådgivning och psykosocial/familjeterapeutisk rådgivning.
Rådgivning, stöd- och utbildningsinsatser på plats ute i landet med patienter och/eller på berörd klinik.
Pedagogiskt och skriftligt material att använda vid samtal med och undervisning av barn med hiv.
Informationsmaterial om barn och ungdomar med hiv.
Riktade föreläsningar/utbildningar om barn och unga med hiv.
Informationsarbete och kontakt med media och andra intresserade för att förmedla kunskap om barn och hivinfektion i Sverige.
Hivskola för barn och ungdomar mellan 10-18 år två gånger årligen. Hivskolorna är åldersuppdelade enligt följande: 10-12 år och 13-18 år.
 

Välkomna att kontakta oss! Barnhivcentrum

Kontakt: kontakt@barnhiv.se

Telefon: 08-585 814 77

Webbredaktör: emma fahlström

Granskare: nina perrin

Uppdaterad: