Kontaktpersoner EpilepsiCentrum Karolinska

Benno Mahler, MD, PhD, chef epilepsiflödet vuxna, benno.mahler@regionstockholm.se

Daniel Lundqvist, Docent, avd chef Neuro (CNS) KI, daniel.lundqvist@ki.se

Tommy Stödberg, MD, PhD, ansvarig barnepilepsiteamet, tommy.stodberg@regionstockholm.se

Ronny Wickström., MD, Professor i barnneurologi; ronny.wickstrom@regionstockholm.se