Kontakta Barnkirurgi

Här hittar du kontaktinformation till vår medicinska enhet och vår omvårdnad

Telefon för barnkirurgisk konsultation, via Karolinskas växel: 
08-517 700 00

Kontaktuppgifter till Barnkirurgin på Karolinska Universitetssjukhuset:
förnamn.efternamn@sll.se

Rikssjukvårdsuppdraget

•Verksamhetschef för Medicinsk enhet Barnkirurgi

Tomas Wester
tomas.wester@sll.se

•Ansvarig för medfött diafragmabråck

Carmen Mesas Burgos
carmen.mesas-burgos@sll.se

•Ansvarig för esofagusatresi

Jan Svensson
jan.f.svensson@sll.se

•Kontaktsjuksköterska medfött diafragmabråck och esofagusatresi

Elin Öst
elin.ost@sll.se

AnnaMaria Tollne
annamaria.tollne@sll.se

•Ansvarig för anorektala missbildningar och Hirschsprung's sjukdom

Anna Gunnarsdottìr
anna.gunnarsdottir@sll.se

•Kontaktsjuksköterska på Tarmterapimottagningen

Telefon: 08-51777686 (teleQ)

Helena Wigander
helena.wigander@sll.se

Lotta Söderberg
lotta.soderberg@sll.se

Katja Tägtström
katja.tagtstrom@sll.se

Maria Öjmyr Joelsson
maria.ojmyr-joelsson@sll.se

•Specialistsjuksköterska

Maria Snaar Gustafsson
maria.snaar-gustafsson@sll.se

•Ansvarig för blåsexstrofi och vaginalatresi

–Funktionsmejl:
blasexstrofi-barnurologen.karolinska@sll.se

–Barnurolog
Gillian Barker
gillian.barker@sll.se

–Kontaktsjuksköterska
Magdalena Boije
magdalena.boije@sll.se

–Uroterapeut
Cecilia Lindström Gruber