Barnkirurgi - Remissinformation och kontakt

Barnkirurgiska verksamheten bedriver specialiserad och högspecialiserad sjukvård och opererar barn med missbildningar samt sjukdomar inom mag- och tarmkanalen, kärl, thorax och urogenitalorganen.

Remissinformation

Remiss på barn som är i behov av barnkirurgi tas emot och bedöms på barnkirurgmottagningen. Vi har också tre specialistsjuksköterskemottagningar: tarmterapi, uroterapi samt brännskademottagning. Vi tar emot remisser på barn upp till 15 år.

Remiss skickas antingen elektroniskt i Take Care:
S Barn kirurgi 2 mott

Eller per post till:
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Barnkirurgmottagningen
Q2:03
17176 Stockholm

För specifika diagnoser vill vi ha särskild information, vänligen se nedan.

Remisser för gastrostomi

Vi tar emot remisser för gastrostomi och bjuder in remitterande till gemensam bedömning måndagar klockan 11.30.

Kontakta oss

Telefon för barnkirurgisk konsultation: via Karolinskas växel 08-517 700 00

Rikssjukvårdsuppdraget

Kontaktuppgifter till Barnkirurgin på Karolinska Universitetssjukhuset:
förnamn.efternamn@sll.se

•Verksamhetschef för Medicinsk enhet Barnkirurgi
Tomas Wester
tomas.wester@sll.se

•Ansvarig för medfött diafragmabråck
Carmen Mesas Burgos
carmen.mesas-burgos@sll.se

•Ansvarig för esofagusatresi
Jan Svensson
jan.f.svensson@sll.se

•Kontaktsjuksköterska medfött diafragmabråck och esofagusatresi: 
Elin Öst
elin.ost@sll.se

AnnaMaria Tollne
annamaria.tollne@sll.se

•Ansvarig för anorektala missbildningar och Hirschsprung's sjukdom
Anna Gunnarsdottìr
anna.gunnarsdottir@sll.se

•Kontaktsjuksköterska på Tarmterapimottagningen
–Telefon: 08-51777686 (teleQ)

Helena Wigander
helena.wigander@sll.se

Lotta Söderberg
lotta.soderberg@sll.se

Katja Tägtström
katja.tagtstrom@sll.se

Maria Öjmyr Joelsson
maria.ojmyr-joelsson@sll.se

•Specialistsjuksköterska
Maria Snaar Gustafsson
maria.snaar-gustafsson@sll.se

•Ansvarig för blåsexstrofi och vaginalatresi
–Funktionsmejl:
blasexstrofi-barnurologen.karolinska@sll.se

–Barnurolog
Gillian Barker
gillian.barker@sll.se

–Kontaktsjuksköterska
Magdalena Boije
magdalena.boije@sll.se

–Uroterapeut
Cecilia Lindström Gruber

 

 

Är du patient eller närstående?