Barnkirurgi - Remissinformation och kontakt för vårdgivare

Barnkirurgiska verksamheten bedriver specialiserad och högspecialiserad sjukvård och opererar barn med missbildningar samt sjukdomar inom mag- och tarmkanalen, kärl, thorax och urogenitalorganen.

Remissinformation

Remiss på barn som är i behov av barnkirurgi tas emot och bedöms på barnkirurgmottagningen. Vi har också tre specialistsjuksköterskemottagningar: tarmterapi, uroterapi samt brännskademottagning. Vi tar emot remisser på barn upp till 15 år. Vid akuta ärenden av högspecialiserad barnkirurgi kontakta oss per telefon. 

Remiss till Barnkirurgmottagningen


Remiss skickas elektroniskt i TakeCare:

S Barn kirurgi 2 mott

Eller per post till:

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Barnkirurgmottagningen
QB:23
171 76 Stockholm

Remiss till Barnurologmottagningen

Remiss skickas elektroniskt i TakeCare till:

Mottagning barn urologi uroterapi solna

Eller per post till:

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Barnurologimottagningen
QB:23
171 76 Stockholm

Information till remittenter om specifika diagnoser

→ Expertteam för sällsynta gastrointestinala diagnoser 

→ Våra uppdrag inom Nationell högspecialiserad vård


Tillbaka till huvudsidan för ME Barnkirurgi för vårdgivare 

Är du patient eller närstående?