Barnkirurgi - Remissinformation och kontakt för vårdgivare

Barnkirurgiska verksamheten bedriver specialiserad och högspecialiserad sjukvård och opererar barn med missbildningar samt sjukdomar inom mag- och tarmkanalen, kärl, thorax och urogenitalorganen.

Remissinformation

Remiss på barn som är i behov av barnkirurgi tas emot och bedöms på barnkirurgmottagningen. Vi har också tre specialistsjuksköterskemottagningar: tarmterapi, uroterapi samt brännskademottagning. Vi tar emot remisser på barn upp till 15 år. Vid akuta ärenden av Högspecialiserad barnkirurgi kontakta oss per telefon. 

Vid akuta fall kontakta oss per telefon

Barnkirurgjouren: 08 517 701 00
Barnurologkonsulten dagtid:  08 517 770 00 

Barnkirurgimottagningen

Remiss skickas elektroniskt i TakeCare:
S Barn kirurgi 2 mott

Eller per post till:
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Barnkirurgmottagningen
QB:23
171 76 Stockholm

Barnurologimottagningen

Remiss skickas elektroniskt i TakeCare till:
Mottagning barn urologi uroterapi solna

Eller per post till
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Barnurologimottagningen
QB:23
171 76 Stockholm

Våra uppdrag inom Nationell högspecialiserad vård

Expertteam för sällsynta gastrointestinala diagnoser 


Tillbaka till huvudsidan för ME Barnkirurgi för vårdgivare