Ett multidisciplinärt lagarbete

För att kunna utföra njurtransplantationer säkert och med gott resultat till både vuxna och barn krävs ett väl fungerande multidisciplinärt samarbete mellan flera olika specialiteter och funktioner. Det krävs även en omfattande jourverksamhet årets alla dagar och dygnet runt.

På Karolinska deltar ett stort antal specialister från flera olika kliniker, enheter och funktioner för att verksamheten skall kunna fungera. Detta inkluderar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, koordinatorer, fysioterapeuter, dietister, kuratorer, och många andra yrkeskategorier.

Följande enheter på Karolinska deltar i arbetet kring dom njurtransplanterade patienterna och njurdonatorerna: