Njurtransplantation

Njurtransplantationer utförs med njurar från avlidna eller levande donatorer. Njurtransplantationer med levande donator utförs regelbundet och de flesta donatorsnefrektomier görs numer laparoskopiskt. Speciella kompetensområden är njurtransplantation på barn, blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer och njurtransplantationer till multiimmuniserade patienter.