Informationsmaterial om Levertransplantation - För patienter

En allmän broschyr om livet efter en organtransplantation hittar du via den här länken: Broschyr om organtransplantation