Aktuell forskning - För patienter

Eftersom vi är ett universitetssjukhus så ingår forskning som en viktig del av vårt uppdrag. Detta innebär att vi får ny kunskap som framtidens patienter har nytta av. Vi kommer därför med stor sannolikhet att tillfråga Dig om Du önskar delta i en eller flera av våra pågående studier. Deltagande i en studie är alltid frivilligt och väljer Du att avstå så kommer givetvis inte vården att påverkas på något sätt av det.

Den som informerar och frågar dig om medverkan i studie kan vara en av våra forskningssköterskor, en koordinator eller någon av våra läkare. Ibland sker det i samband med utredningen och ibland i samband med att Du rings in för transplantation alternativt någon gång i skedet efter transplantationen. Före du behöver ta ett beslut om deltagande kommer Du alltid att uppmanas att läsa igenom en skriftlig forskningspersonsinformation.

Några av de områden som vi forskar särskilt på just nu är:

  • Tekniker för att ta hand om organ på bästa sätt
  • Olika typer av läkemedel som syftar till att förbättra utfallet efter transplantation
  • Tekniker för att transplantera med så lite läkemedel som möjligt
  • Sammanställning av data efter redan genomförda transplantationer

Vissa av studierna kan komma att innebära att Du behöver komma på några extrabesök men oftast försöker vi planera forskningsbesöken med de besök som skulle behöva ske ändå. Om Du har gått med i en studie och av någon anledning ändrar Dig så kan Du närsomhelst utgå ur studien.