Levertransplantation

Den första levertransplantationen i Sverige gjordes 1984 på Huddinge sjukhus. Sedan dess har mer än 2000 transplantationer genomförts och varje år görs numera c:a 80-90 st i Stockholm. Levertransplantation är klassad som s.k. Nationell Högspecialiserad vård (NHV), vilket innebär att verksamheten står under årlig uppföljning av Socialstyrelsen och att antalet centra i Sverige som får utföra ingreppet är begränsat till 2 st.

Vår verksamhet

En levertransplantation är många gånger ett livräddande ingrepp men det innebär också att man utsätts för en stor operation när man är i ett tillstånd där man ofta är ganska sjuk sedan tidigare. Det är därför ett ingrepp som är förenat med vissa risker och alla patienter kan inte bli hjälpta av en transplantation, särskilt i de fall riskerna bedöms som för stora. Av den anledningen är det viktigt att göra en noggrann utredning före transplantationen.

En levertransplantation innebär oftast att man blir botad från sin underliggande sjukdom men samtidigt behöver man under resten av livet ta mediciner som förhindrar avstötning och kontrollera så inga komplikationer tillstöter. Trots detta så lever de allra flesta ett ganska normalt liv men man kan vara beroende av stöd i vissa situationer varför det är viktigt att närstående är involverade redan från början. Det är också viktigt att Du som patient försöker lära dig så mycket som möjligt om vad en transplantation innebär för att bli delaktig i uppföljningen och på det sättet jobba tillsammans med Din läkare för att resultatet skall bli så bra som möjligt. Läs mer i informationsbroschyren du hittar under rubriken Informationsmaterial om levertransplantation.

Diagnoser, Utredning och Väntelista

Vilka diagnoser leder till levertransplantation? Hur går en utredning till och hur fungerar det när man står på väntelistan?

Läs mer här >>

Organdonation och Transplantationsoperationen

En förutsättning för transplantationen är en organdonation

Läs mer här >>

Eftervård och Uppföljning

Vad händer efter operationen?

Läs mer här >>

Patientberättelser

Hur är andra patienters upplevelser?

Läs mer här >> 

Informationsmaterial till patienter

Läs mer här >>

Kvalitet och Resultat

Läs mer här >>

Aktuell forskning inom Levertransplantation - information till patienter

Läs mer här >> 

Fakta

  • Väntetid oftast mindre än 1 år
  • Cirka 90 transplantationer årligen
  • Ingreppet tar mellan 3-8 timmar
  • Vårdtid c:a 7-10 dagar
  • Mer än 95% överlevnad 1:a året

Kontaktinformation:

Namn: Gunnar Söderdahl
Titel: Verksamhetschef
Telefon: 08-123 876 21

Namn: Carl Jorns
Titel: Medicinskt ansvarig
Telefon: 08-123 876 24

Transplantationsavdelningen: 08-123 803 89

Transplantationsmottagningen: 08-123 825 61

Patientkoordinator: 08-123 876 71