Välkommen till medicinsk enhet Transplantation

All transplantationsverksamhet i Stockholm är förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Inom enheten Transplantation transplanteras njure, lever och pankreas alternativt insulinproducerande pankreasöar. Vi eftervårdar och följer upp patienter som genomgått hjärttransplantation.

Webbredaktör: Tanja Mogerud