Vår verksamhet

På den medicinska enheten för Infektionssjukdomar bedrivs universitetssjukhusvård i kombination med ett akutinflöde. Med sina drygt 50 vårdplatser, stor konsultverksamhet med gränsytor inom hela Karolinska Universitetssjukhuset samt mottagningar i Huddinge och Solna med specifika profilområden är vi Sveriges största enhet för infektionssjukdomar.

Inom enheten ryms även, i nuläget, Sveriges enda högisoleringsenhet för att vårda och omhänderta misstänkta eller bekräftade patienter med högsmittsam allvarlig infektion.

Forskning och utbildning är en naturlig del inom enheten och inom flertalet områden bedrivs en stark forskning.

Inom slutenvården omhänder tar vi akuta infektionstillstånd men även oklara utredningsfall där andra har gått bet. Vi har ett unikt uppdrag i regionen att vårda och omhänder ta smittsamma patienter med tuberkulos som behöver inneliggande vård samt nyupptäckta HIV-patienter med avancerad sjukdom/AIDS.

Vi har en stor konsultverksamhet som jobbar gentemot flera olika medicinska enheter och funktioner inom Karolinska Universitetssjukhuset för att optimera omhändertagandet för infektionspatienter inom hela sjukhuset. Patienter med andra grundsjukdomar som kräver att det vårdas på sin ”hemmaklinik”.

Vi har en stor mottagningsverksamhet med flera specifika profilområden, där de största är HIV, hepatit, immunbristsjukdomar och tuberkulos. Mottagningsverksamheterna är belägen på våra två siter, Huddinge och Solna.