Remissförfarande Infektionssjukdomar

Akuta frågor hänvisas till infektionsbakjouren som nås via växeln dygnet runt.

Remiss i journalsystemet TakeCare riktas till:
Infektion > Infektion konsultation > H Infektion 1 mottagning
alt. S Infektion mott

Pappersremiss sänds till:
Infektionsmottagning 1, I53
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 STOCKHOLM

eller 

Infektionsmottagning Solna
Karolinska vägen 37A
171 76 STOCKHOLM