Infektionssjukdomar

På den medicinska enheten för Infektionssjukdomar bedrivs universitetssjukhusvård i kombination med ett akutinflöde. Med sina drygt 50 vårdplatser, stor konsultverksamhet med gränsytor inom hela Karolinska Universitetssjukhuset samt mottagningar i Huddinge och Solna med specifika profilområden är vi Sveriges största enhet för infektionssjukdomar.

Webbredaktör: Johanna Erbom