Förkortningar och begrepp

Tolkning av förkortningar, begrepp och uttryck som förekommer i provtagningsanvisningar och beställningar.

Förkortningar med förklarande text

Absc = Abscess
Amn = Amnionvätska
Asc = Ascites
B = Blod
BAL, Bal = Bronkoalveolärt lavage
BM = Benmärg
Bronk = Bronkialsekret
CAPD = Peritonealdialysvätska
Csv, Sp = Cerebrospinalvätska
CVB = Chorionvillibiopsi
Cx = Cervixsekret
CxU = Cervixsekret i urin
Dia = Dialysvätska
Drän sp = Drän spets
Drän vtsk = Drän vätska
Erc = Erytrocyter
F = Feces
F färsk = Feces färskprov
Fib = Fibroblaster
Fo vtn = Fostervatten
Hudskr = Hudskrap
Instick = Kateter infart
Konj = Konjunktivalsekret
Kärl sp = Kärlkateterspets
Ledv = Ledvätska
Lkc = Leukocyter
Lyc = Lymfocyter
Nf =Nasofarynx, sekret
Nf asp = Nasofarynx, aspirat
Näs = Näsa
P = Plasma
PBMC = EDTA-rör för HIV odling
PD-vätska, pd = Peritonealdialysvätska
Peric = Pericardvätska
Perin = Perineum
Plac = Placenta
Pleura, Ple = Pleuravätska
Pt = Patient
Rekt = Rektum
S = Serum
Sekr = Sekret
Sput = Sputum
Sput CF = Sputum, cystisk fibros
Sv = Svalg
Tejp = Tejpprov (anus)
Trak = Trakelasekret
Trc = Trombocyter
Ual = Utandningsluft
U = Urin
U KAD = Urin, kateter
Ur = Uretra
Vag = Vaginalsekret
Vag rekt = Vaginalsekret / rektum
VagU = Vaginalsekret i Urin
Vsk = Ventrikelsköljvätska
V = Vävnad/Biopsi
Övr = Övrigt

Enheter med förklarande text

arb enh = arbiträr enhet
d = dygn
g = gram
h = timme
kat = katal
L = liter
min = minuter
osm = osmoler
Pa = Pascal
s = sekund
synf = synfält
IU/IE = International Units / Internationella Enheter

Systemprefix med förklarande text

a = arteriell(t)
k = kapillär(t)
v = venös(t)
f = fastande
t = tid

Matematiska tecken med förklarande text

> mer än
< mindre än
≥ mer än eller lika med
≤ mindre än eller lika med
α = alfa
β = beta
γ = gamma
bp = baspar