PNA-Stödets innehåll i korthet

Med patientnära analyser menas laboratoriemedicinska analyser, som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal på patientvårdande enheter. Både provtagning och analys sker då nära patienten.

Verksamhetschefen eller motsvarande för vårdenheten är ansvarig för PNA-resultatens riktighet samt att personalen har adekvat utbildning och kompetens. PNA-ombud ska finnas på varje vårdenhet och är en nyckelperson för en bra PNA-verksamhet. Ombud utnämns av verksamhetschefen eller närmsta chef på enheten.

  • Utbildning och diplomering av PNA-ombud
  • Utbildningsmaterial och användarinstruktioner
  • Support och rådgivning under kontorstid
  • Långsiktig uppföljning av kvaliteten
  • Nätverksanslutning av PNA-instrument
  • Provsvarsöverföring till patientjournal
  • Utvidgat PNA-stöd vid avancerade blodgaser