Behörighetsbevis kan skrivas ut på vår webbsida

Nyhet

Behörighetsbevis för PNA-användare kan nu laddas ner från vår webbsida

PNA-användare är godkända och ges behörighet efter att ha genomgått både teoretisk och praktisk utbildning

Nu kan du som PNA-ombud ladda ner och skriva ut mall för behörighetsbevis från vår webbsida.

Beviset fylls i och sparas i PNA-pärmen